Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cykl spotkań informacyjnych NSZZ „Solidarność”

Związki zawodowe odgrywają odpowiedzialną rolę w poszukiwaniu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy potrzebami zawodowymi, płacowymi i socjalnymi pracowników a wymaganiami pracodawców. W obliczu nadchodzących zmian na Uniwersytecie Śląskim planowana jest seria spotkań informacyjnych z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego mgr. Krzysztofem Pszczółką. Spotkania będą dotyczyły sytuacji pracowników i jednostek na tle nadchodzących przekształceń, praw, interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników.

Harmonogram spotkań:

  • 26 lutego 2019 roku, godz. 11.00, „stara aula” Wydziału Nauk Społecznych,
  • 27 lutego, godz. 11.00, sala Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu,
  • 6 marca, godz. 11.00, sala Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach,
  • 11 marca, godz. 11.00, aula międzywydziałowa Wydziału Nauk o Ziemi,
  • 19 marca, po Radzie Wydziału, sala Rady Wydziału Prawa i Administracji,
  • 20 marca, godz. 13.00, centrum konferencyjne Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji (Cieszyn).

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.