Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Blok szkoleniowo-warsztatowy pt. „Innowacyjne Kadry Akademickie”

Od 6 do 22 września 2013 r. odbywać się będzie nieodpłatny blok szkoleniowo-warsztatowy pt. „Innowacyjne Kadry Akademickie”, którego organizatorami są Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych na stanowisku: pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego oraz doktorantów szkół wyższych mających swą siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadr akademickich w województwie śląskim w zakresie: zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, komercjalizacji wyników badań, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej. Ważnym celem szkolenia jest zwiększenie zaangażowania środowisk naukowo-badawczych w budowanie i wykorzystanie potencjału  innowacyjnego regionu.

Blok szkoleniowo-warsztatowy organizowany jest w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.obserwatoriumit.pl/kadry.

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.