Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Bezpłatne narzędzie do autodiagnozy kondycji psychicznej

Centrum Obsługi Studentów Uniwersytetu Śląskiego nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, które w ramach realizacji projektu „Ocena kondycji psychicznej” opracowało narzędzie do autodiagnozy pozwalające na samodzielną ocenę kondycji psychicznej. Z rozwiązania mogą skorzystać m.in. pracownicy administracji, nauczyciele lub pracownicy edukacji, pracownicy pomocy społecznej oraz studenci, czyli grupy zawodowe wskazane przez Ministerstwo Zdrowia jako jedne z najbardziej narażonych na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję.

Narzędzie zostało przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, doradztwa zawodowego oraz ewaluacji i badań. Kwestionariusz wypełniany anonimowo nie stanowi diagnozy medycznej, ani jej nie zastępuje.

Narzędzie do autodiagnozy może służyć sprawdzeniu, czy użytkownik nie przejawia objawów, które mogą świadczyć o rozwijających się problemach o podłożu psychologicznym, symptomach wypalenia zawodowego lub trudnościach w radzeniu sobie ze stresem.

Rozwiązanie opracowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość dostępne jest na stronie: www.zdrowiepsychiczne.org.

Projekt „Ocena kondycji psychicznej” uzyskał finansowanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.