Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców na Uniwersytecie Śląskim

Komisja Europejska kilka lat temu przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy oraz instytucje ich zatrudniające, zwracając szczególną uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy. Uczelnie, które wdrożą zasady Karty i Kodeksu otrzymują logo „Human Resources Excellence in Research”. Wyróżnienie to wiąże się z rozwojem warunków pracy naukowców oraz premiowaniem w międzynarodowych i krajowych konkursach grantowych. Obecnie za ich wdrożenie podmiot otrzymuje m.in. dodatkowe punkty przy ocenie projektów z Horyzontu 2020.

Uniwersytet Śląski prowadzi badanie ankietowe dotyczące warunków pracy naukowców. Wyniki ankiety posłużą do stworzenia planu określającego główne kierunki działań związanych z wprowadzeniem na Uniwersytecie Śląskim zasad i zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Anonimowa ankieta dostępna jest pod adresem: https://el.us.edu.pl/ankiety/index.php/447379 i będzie aktywna do 13 lipca 2016 roku.

Szczegółowe informacje nt. Europejskiej Karty Naukowca znajdują się na stronie:pracownik.us.edu.pl/europejska-karta-naukowca.

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.