facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ankieta „Trudne sytuacje w relacjach student – pracownik”

Centrum Obsługi Studentów planuje opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia na uczelni sytuacji trudnych lub niebezpiecznych.

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących zarządzeniach, a także w celu dostosowania treści instrukcji do realnych potrzeb powstała ankieta skierowana do wszystkich pracowników uczelni. Sondaż, który ma pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych problemów, został przygotowany przy wsparciu specjalistów z zakresu psychologii i socjologii.

Ankieta dostępna jest po zalogowaniu się do systemu USOSweb (w programie Ankieter) pod adresem: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/262/. Na pytania respondenci odpowiadają anonimowo, wypełnienie ankiety zajmuje od 10 do 15 minut. 

→ Zaproszenie (pdf) 

 

Grafika z napisem Ankieta „Trudne sytuacje w relacjach student – pracownik”

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.