Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademicki certyfikat znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego oferuje możliwość potwierdzenia kompetencji językowych i uzyskania akademickiego certyfikatu znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie najbliższej sesji, która odbędzie się 21 czerwca 2016 roku (część pisemna) i 23 czerwca 2016 roku (część ustna) będzie można potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie B2, języków niemieckiego i hiszpańskiego na poziomie B1 oraz języka francuskiego na poziomie A2. Zapisy na egzaminy certyfikujące potrwają od 5 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku. Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie SPNJO UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, pawilon B, III piętro).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.certyfikatyspnjo.us.edu.pl. Kontakt: tel. 32 359 18 87, e-mail: certyfikatyspnjo@us.edu.pl.  

Grafika promująca  certyfikaty językowe SPNJO

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.