Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

34 mln euro na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki ogłosiła konkurs QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet programu wyniesie 34 mln euro.

Zakres konkursu obejmuje następujące tematy:

  1. Quantum communication.
  2. Quantum simulation.
  3. Quantum computation.
  4. Quantum information sciences.
  5. Quantum metrology sensing and imaging.
  6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies.

 

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017. Należą do nich: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja oraz Wielka Brytania.

W konkursie obowiązuje dwuetapowa procedura naboru wniosków. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Termin składania skróconej wersji wniosków upływa 15 marca 2017 roku o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach: quantera.eu/co-funded-call/call-documents lub ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.