Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/pracownik

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

1% podatku dla Macieja Dercza

W rozliczeniu rocznym PIT można przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, można wskazać również cel szczegółowy wydatkowania kwoty.

Na 1% podatku liczy Maciej Dercz – podopieczny Fundacji Iskierka (organizacji działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową), syn Jolanty i Grzegorza Derczów – pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Maciej walczy ze złośliwym chłoniakiem nieziarniczym.

KRS 0000248546, cel szczegółowy: Maciej Dercz. 

Plakat promujący akcję

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.